Vårt mål och vår vision

Vårt mål är att göra alla avtalsprocesser 100 % pappersfria. Vi är av uppfattningen att människor ska kommunicera, inte administrera. Pappersbaserad avtals- och blanketthantering innebär alldeles för mycket manuell och onödig administration.

CSigns tjänst för digital avtalshantering är en investering i er organisation som även minskar på slöseriet av jordens resurser. Nästan fyra biljoner träd huggs ner varje år för att bli papper, med CSign hjälper ni till att göra den siffran mindre.