Om CSign, historien om ChamberSign
 
 

Om CSign

CSign är en tjänsteplattform som utvecklats av företaget ChamberSign. Företaget grundades av bland annat Stockholms Handelskammare, och sedan starten har vi utvecklat tjänster för att göra affärer lättare. Idag ingår vi i DevCode Group och har genom det slagit ihop det bästa av två världar, digitala signaturer och processtöd. Det gör att vi kan erbjuda bredare lösningar för era affärer, bland annat en helt digital avtalsprocess.

ChamberSign var en av pionjärerna med digitala signaturer i Sverige och därmed en av de äldsta aktörerna inom området. Företaget bildades 2001 av ett antal svenska handelskamrar, där Stockholms Handelskammare var huvudägare. År 2003 lanserades den första tjänsten som var en e-postlösning med styrelsemedlemmar som målgrupp. Funktionen som erbjöds var att signera sekretessbelagda bolagsdokument.

Sedan dess har vi genom året utvecklats och tagit vara på möjligheterna som kommit med ny teknik. År 2006 lanseras ChamberSign Service 1 vilket var den första versionen av det som mer liknar dagens CSign. Tekniken utvecklades löpande och när ChamberSign i oktober 2008 lanserade en ny version, inleddes också ett samarbete med CGI (då Logica). Via samarbetet med CGI gjordes en koppling till BankID och e-legitimationer via Telia och Nordea.

Vid årsskiftet 2015/16 köptes ChamberSign av DevCode Group. Bolagen har en lång historia ihop så uppköpet kom som en naturlig del i att bredda DevCodes portfölj.

Genom att alltid ligga steget före, samtidigt som vi alltid värnat om kvalitet och säkerhet, har ChamberSign under åren fått förtroende från många organisationer, däribland även myndigheter och kommuner. Det är vi stolta över!