Digital avtalshantering från CSign
 
 

Börja med en paketerad lösning. Sluta med en skräddarsydd.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att göra er avtalshantering pappersfri, och vi har även fristående tjänster och paketerade processer som ni kan implementera i ert nuvarande system. Är ni osäkra på vilken lösning som kommer att passa er bäst kan ni börja med en fristående tjänst och sedan bygga ut den när ni vill ta ett steg till i digitaliseringen av er avtalshantering.

CSign erbjuder flera olika alternativ för att digitalisera er avtalshantering. Från fristående digitala signaturer som ni integrerar i det system ni använder idag, till den paketerade och färdiga tjänsten Avtalsdialog som digitaliserar ett avtalsflöde, vidare till en totalt skräddarsydd lösning som garanterar att inte ett enda papper behövs skrivas ut under någon avtalsprocess. Oavsett vilken lösning ni väljer är ni ett steg närmare en 100 % pappersfri avtalsprocess.

Bygg ut efter behov

Är ni osäkra på vad som passar er bäst finns möjligheten att börja med en enklare lösning och bygga ut den efter behov. Med CSigns tjänsteplattform finns allt på ett ställe, vilket gör att vi kan lägga till och konfigurera tjänster utan att det krävs att vi börjar om från början. De flesta delar i avtalsprocessen finns också som fristående tjänster som ni kan integrera till ett tredjepartssystem.

 
 

 
 

Lösningar

Våra lösningar digitalisera en eller flera avtalsprocesser och kan integreras med ett obegränsat antal tredjepartssystem.


Enkel avtalssignering är vår enklaste tjänst som digitaliserar ett rakt avtalsflöde och implementeras hos er på en dag.


Avtalsdialog digitaliserar en avtalsprocess och gör det möjligt att justera felaktig information och signera avtalet på nytt.


Skräddarsydda avtalsprocesser är vår tjänst som digitaliserar alla era avtalsprocesser och samlar allt på ett och samma ställe, oavsett antal avtalsflöden.

 

Fristående tjänster

De fristående tjänsterna kan integreras med tredjepartssystem eller användas som en tilläggstjänst till befintlig CSign-lösning.


Digitala signaturer från CSign är juridiskt hållbara och gör det möjligt för er att lägga till digitala signaturer i ett befintligt system.


Automatisk kontroll av firmatecknare gör avtalshanteringen effektivare och minimerar det manuella arbetet.


Alla delar i vår Skräddarsydda avtalsprocess går att integrera som fristående tjänster i ett tredjepartssystem. Vi hjälper er gärna!