Avtalsdialog – från insamling av information till säker signering

Den paketerade processen Avtalsdialog erbjuder fler möjligheter och är en mer avancerad lösning än Enkel avtalssignering. Processen initieras av kunden genom att personen fyller i ett formulär på er hemsida. Saknad eller felaktig information kan lätt läggas till eller ändras i denna process.

Avtalsdialog, en paketerad tjänst från CSign

I processen Avtalsdialog är det kunden som initierar kontakten genom att fylla i ett formulär som ligger inbäddat på er hemsida. Det är en skillnad jämfört med Enkel avtalssignering, där ni skickar ut ett avtal för digital signering till er kund. Formuläret hjälper vi er att ta fram och det ligger egentligen på CSigns plattform. Formuläret genererar en pdf som personen digitalt skriver under med sin e-legitimation eller motsvarande identitetsmetod.

Dokumentet skickas till er valda mottagare som kan kontrollera att alla uppgifter finns med och att informationen stämmer. Om något fattas eller är felaktigt ifyllt, kan pdf:en skickas tillbaka till kunden. Personen får då en notifiering genom mejl eller sms, loggar in på CSigns tjänsteplattform där informationen kan justeras och avtalet signeras på nytt med en digital underskrift. Er personal får återigen ett signerat avtal och kan kontrollera det på nytt. När avtalet är korrekt ifyllt görs en automatisk import till ert kundsystem och er valda interna process sätts igång.


Paketerade processer

Våra paketerade erbjudanden är den enklaste och snabbaste vägen till digitala avtal. Du som kund slipper göra en mängd val kring hur processen för avtalshantering ska fungera och du får en väl beprövad lösning. Fördelarna är bland annat:

  • En vältrimmad process som används av andra kunder till ChamberSign.
  • Kortare leveranstid.
  • Lägre startkostnad.

Valet att börja med en paketerad process betyder inte att ni sitter fast i denna lösning. Genom vår processkonfigurator, kan ni när som helst ändra på gränssnitt, processteg, roller, användare, etc. Dessutom kan tjänsten lätt utvecklas och byggas på.