Digitala signaturer och elektroniska signaturer är samma sak

Digitala signaturer – lika bindande, mycket smidigare.

Digitala signaturer, eller elektroniska signaturer som det också kallas, är ett sätt att skriva under avtal på. Det är ett digitalt förfarande som är lika juridiskt hållbart som om någon skriver under ett avtal för hand. CSigns digitala signaturer är dessutom säkrare då de är spårbara på ett helt annat sätt än vanliga signaturer.

 

Det handlar helt enkelt om att signera dokument utan att behöva skriva ut ett enda papper. Digitala signaturer som utfärdats i enlighet med Lagen om kvalificerade elektroniska signaturer är lika bindande som en vanlig underskrift. De digitala signaturerna är dessutom spårbara, du kan ta reda på när ett dokument har signerats och vem som har signerat det.

Säkra signaturer
CSign arbetar uteslutande med juridiskt säkra certifikatlösningar som e-legitimationer och e-tjänstelegitimationer. Med en av våra tilläggstjänster kan ni även kontrollera att den som signerar har rätt att företräda organisationen, antingen genom firmateckningsrätt eller fullmakt.

Hur funkar det att skriva på ett avtal digitalt?

När vår lösning för digitala signaturer integreras med ett tredjepartssystem levererar vi möjligheten att signera digitalt och ni integrerar det i valfritt system. Ni ansvarar för dokument som ska skrivas under och meddelar mottagaren som sedan skriver under avtalet med e-legitimation eller motsvarande via CSign. Ni styr ert eget flöde för signeringsförfarandet, vi garanterar att dokumentet signeras med en juridisk bindande signatur. Ni får alltid ett kvitto på signeringen som intygar vem som har signerat, och dokumentets så kallade checksumma, som är unikt för varje dokument. Checksumman ändras om dokumentet ändras, i vilket fall signaturen inte längre är giltig.


Vad händer innan signering?

En hållbar digital signatur fullbordar ett avtal, men har ni tänkt på vad som händer innan ni är där? Med CSign kan ni digitalisera och automatisera hela avtalsprocessen. Vi har digitala lösningar för:

Justering av information
 
Digital kreditupplysning
 
Automatisk kontroll av firmatecknare
 

Justeringar av information

Kreditupplysningar

Kontroll av firmatecknare

Signaturen är bara en del i ett avtal. För att få en pappersfri avtalsprocess, som är snabbare, lönsammare och effektivare, krävs lite till. Hantering för justeringar i avtalet, kontroll av firmatecknare och eventuella slagningar mot register för kontroll av motparten.

Låt oss hjälpa er med den mest effektiva lösningen som passar er bäst.