Partners till CSign

En plattform, otaliga möjligheter.

Digitala signaturer kan integreras i befintliga system, vilket är en kostnadseffektiv lösning. Det är dessutom något som ökar säkerheten för dokumentet då bevis om alla transaktioner lagras hos oss som oberoende tredje part.

ChamberSign erbjuder olika typer av partnerskap, från renodlade integrationspartners, återförsäljare till IT-konsultföretag som levererar kompletta signeringslösningar till dig som slutkund.


Officiella partners

 

Atea

Atea har ett heltäckande utbud av produkter och tjänster för it-infrastruktur. Digitala signaturer är en del i deras utbud och CSign är leverantör av tjänsterna.

 

Visma

Visma TendSign är ett helt webbaserat projektverktyg för upphandlingar och används idag hos ett stort antal upphandlande myndigheter.

CSign är en helt integrerad tilläggstjänst till TendSign som hanterar elektronisk signering av anbud och avtal. Visma säljer eller förmedlar CSigns olika tjänster till sina slutkunder.

 

Bambora

Bambora är ett ledande företag inom betalsektorn. Den del av Bambora som hanterar stora transaktionsflöden använder CSigns tjänster för säkra inloggningar. Tjänsten är helt integrerad med Bamboras tjänst PaymentIQ.

 

Knowit

Knowit erbjuder integrationsstjänster av CSign för olika webblösningar eller specifika applikationer, bland annat dokumenthantering och ärendehantering med Formpipe W3D3.

Knowit säljer eller förmedlar CSigns olika tjänster till sina slutkunder.

 

CGI

CGI är återförsäljare av CSigns olika tjänster.

CSigns tjänster ingår i CGI:s ramavtal med Kammarkollegiet, E-förvaltningsstödjande. CSign är också integrerad med CGI:s eID-tjänst.

 

Bankgirot

Bankgirot har integrerat sin tjänst för elektronisk identifiering, BGC eID Gateway, med CSign.

 

Metaforce

Metaforce har tillsammans med ChamberSign ett helhetserbjudande inom digital kunddialog. Men vårt gemensamma erbjudande öppnas möjligheten att automatisera och digitalisera både inbound och outbound kunddialog.