Juridiskt bindande digitala signaturer

Säkert med CSign – juridiskt bindande digitala signaturer

Digitala signaturer från CSign är alltid juridiskt bindande, vilket inte alla elektroniska lösningar är. Vi använder endast godkända certifikatlösningar som e-legitimationer och motsvarande. Med en digital underskrift från CSign kan ni känna er trygga med att ni har ett juridiskt hållbart avtal.

För att avtal är hållbarare än papper

För att ert avtal ska vara juridiskt bindande måste ni ha ett kvitto som innehåller all viktigt information om den digitala signaturen. Det är även viktigt att informationen är spårbar så att det går att verifiera att informationen inte har ändrats. Ställ om till en 100 % digital avtalsprocess och välj CSign för att skriva vattentäta avtal som är juridiskt hållbara och bokstavligt talat vattentäta.

Kvitto med spårbarhet

I det kvitto ni får vid signering i CSign ingår bland annat:

  • datum och klockslag för när dokumentet signerades.
  • en så kallad SHA256 checksumma av alla filer för att säkerställa att inga förändringar gjorts i dokumentet.

Vidare säkerställs och loggas alltid de signerande parternas identitet via e-legitimation eller motsvarande. Kvittot från CSign är anpassat så att det inte bara är säkert, det är även lätt att förstå vid en eventuell rättslig prövning.

Rätten att signera

En viktig fråga som du bör att ställa dig är om din motpart, som ska signera, har rätt att företräda sin organisation. CSign kan automatiskt kontrollera om företrädaren är firmatecknare. Om företrädaren inte är firmatecknare kan även hanteringen av fullmakter skötas digitalt via CSign.

Information om rätten att signera lagras tillsammans med signaturen. Mervärdet för dig är att du inte längre behöver hantera en massa fullmakter. Vi gör det åt dig, så att du kan fokusera på det som är viktigt för din verksamhet.

CSigns funktion för automatisk kontroll av firmateckningsrätt är unik på den svenska marknaden.