Automatisk kontroll av firmatecknare

Automatisk kontroll av firmatecknare – unik tjänst från CSign

För att ett avtal ska vara juridiskt hållbart är det viktigt att ha koll på att personerna som signerar är behöriga firmatecknare. CSign är ensamma om att erbjuda en tjänst som kan automatisera kontrollen av firmatecknare, oavsett om det är en eller flera personer som ska företräda organisationen.

Firmateckningsrätt är en grundläggande del i ett hållbart avtal. Endast personer som behöriga firmatecknare har laglig rätt att skriva under avtal i företagets namn. CSign erbjuder tjänsten Automatisk kontroll av firmatecknare som digitalt kontrollerar vem eller vilka personer som har befogenhet att företräda företaget. Tjänsten omvandlar Bolagsverkets information till ett antal regler som sedan presenterar personerna som ensamma eller i grupp har rätt att teckna firman. Det betyder att om en firmatecknare av okänd anledning inte är tillgänglig kan CSign använda andra regler, om sådana finns, för att hitta en juridiskt hållbar sammansättning av firmatecknare.

Information från Bolagsverket

Automatisk kontroll av firmatecknare fungerar genom att CSign tolkar informationen ett företag angett till Bolagsverket vad det gäller firmatecknare. Den tolkade informationen från Bolagsverket omvandlas till en mängd regler i vår tjänst och kan då automatiseras. Vårt API anropas när ett organisationsnummer skickas in. API:et svarar sedan med information till användaren som presenterar de personer som ensamma eller i grupp är behöriga att teckna firman. Dessa personer matchas på personnummernivå. Den automatiserade kontrollen fungerar oavsett hur många firmatecknare eller hur många olika kombinationer av firmatecknare företaget har angivit.

Firmateckningsrätt är en väsentlig del för att ha en juridiskt hållbar avtalshantering. Det är också i många fall en komplicerad process, och idag görs kontrollen av avtal med flera firmatecknare uteslutande manuellt. En i övrigt digital process kräver i det läget manuell hantering, med CSign görs kontrollen automatiskt, och avtalsprocessen förblir digital och 100 % pappersfri.