Automatiska kreditupplysningar

Automatiska kreditupplysningar – minimerar manuellt arbete

Genom att automatisera och digitalisera era kreditupplysningar tar ni bort ett steg i avtalsprocessen som ofta innebär manuellt arbete. Ni väljer vilka register ni vill att en kontroll ska göras mot och vi ser till att det finns som ett automatiskt steg i er digitala avtalsprocess.

I många avtalsprocesser är kreditupplysningar standard. CSign har automatiserat kreditupplysningar och även slagningar mot andra typer av listor. Baserat på personnumret kan vi kontrollera en persons kreditvärdighet. Kreditkontroller är främst inriktad på en persons ekonomiska förhållande, men även andra uppgifter finns ofta medi informationen, så som ålder och om personen är gift. Dessutom innehåller många kreditupplysningar även omdömen och råd kring en bedömning av personens ekonomi.

Det är främst tre typer av information som tillhandahålls om privatpersoner:

  • Identitetsuppgifter, till exempel namn, personnummer och adress. Informationen hämtas från Statens personadressregister (SPAR).
  • Inkomst och innehav av fastighet. Uppgifterna hämtas från Skatteverkets skatteregister och fastighetstaxeringsregister.
  • Betalningsanmärkningar, till exempel betalningsföreläggande, restförda skatter och avgifter eller misslyckade utmätningsförsök. Sådana uppgifter hämtas från Kronofogdemyndigheten.

Övriga kontroller

För en del branscher är andra kontroller viktiga, till exempel för de företag som lyder under penningtvättslagen, då är till exempel kontroller mot PEP- och sanktionslistor är ett krav. PEP står för Politically Exposed Person och sanktionslistor är de listor som EU och FN sammanställer över personer och organisationer som på något sätt är kopplade till terrorism. CSign har automatiserat kontrollerna mot listorna, på personnivå, oavsett om personen ingår i en styrelse eller om den är firmatecknare i ett företag.