Elektronisk signatur, elektronisk underskrift eller digital signatur?

Elektronisk signatur, elektronisk underskrift eller digital signatur?

Kärt barn har många namn, så även elektronisk signatur, som är precis samma sak som elektronisk underskrift eller digital signatur. Det är ett sätt för att skriva under avtal digitalt. Användningen av elektronisk signatur är både säkert och juridiskt hållbart, faktiskt mer hållbart än om någon skriver under ett avtal för hand. I och med en elektronisk signering får du nämligen ett kvitto som gör signeringen spårbar på ett helt annat sätt än vanliga signaturer.

CSign startade med att erbjuda elektronisk signatur men tjänsten har idag vuxit och blivit mycket mer än så. Självklart finns dock tjänsten elektronisk signatur kvar. Våra elektroniska signaturer är så kallade deattached signatures, det vill säga att de inte ändrar ursprungsdokumentet när det tillkommer en signatur utan lägger sig som en fil sammankopplad med avtalet eller dokumentet som signerats. I kvittot som genereras av CSign vid en elektronisk signering ingår datum och klockslag för när dokumentet signerades och en så kallad SHA256 checksumma för dokumentet. Checksumman säkerställer att inga förändringar har gjorts i dokumentet efter att det signerats.

Vidare säkerställs och loggas alltid de signerande parternas identitet via e-legitimation eller motsvarande. Kvittot från CSign är anpassat så att det inte bara är säkert, det är även lätt att förstå vid en eventuell rättslig prövning.

När vi pratar om elektronisk signatur eller elektronisk underskrift brukar vi oftast använda benämningen digitala signaturer. Vår tjänst kan du därför läsa mer om under Digitala signaturer.