Skräddarsydda avtalsprocesser.
Digitala, automatiserade och 100 % pappersfria.

CSign erbjuder ett helhetskoncept för digitala avtalsprocesser som är 100 % pappersfria, hela vägen från informationsinsamling till lagring av dokument. Det betyder att avtalen signeras digitalt, med juridiskt hållbara signaturer, att kontrollen av firmatecknare görs digitalt och automatiskt, och att ett signerat avtal sätter igång rätt typ av efterföljande process.

Skräddarsydda avtalsprocesser från CSign. Digitala, automatiserade och 100 % pappersfria.

Många företag har oräkneliga antal avtalsflöden och många gånger hanteras dessa av flera olika system. Med CSigns plattform kan vi samla alla processer på ett och samma ställe. Alla processer utformas efter respektive flöde och är helt individuella, men samlade och nåbara från CSigns gränssnitt. Tjänsterna som ingår i avtalsprocessen erbjuder vi dessutom som fristående tjänster. Det betyder att du kan få digitala signaturer, firmateckningsrätt och kreditupplysningar som enskilda tjänster.

Är en 100 % pappersfri avtalsprocess verkligen möjligt? Självklart!

I vårt digitala samhälle borde avtalshanteringen vara 100 % pappersfri, men i verkligheten är de flesta företag långt ifrån det. Ett papper måste alltid skrivas ut i något läge. CSign gör det som ingen annan kan, digitaliserar hela avtalsprocessen och gör den 100 % pappersfri. På riktigt.

Vill du ta del av hur CSign kan hjälpa till med att digitalisera processer? Ladda ner vårt kundcase om en kortutgivares vardag och inspireras av lösningarna som finns. Hör gärna av dig om du har några frågor, du når vår försäljningschef Peter Källström på 072-184 40 40.

Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi kundcaset En kortutgivares vardag till dig.

Vad är en digital avtalsprocess?

Digital avtalsprocess är precis vad det låter. Det är en hantering av avtal som gjorts helt digital. Istället för alla papper som vanligtvis brukar skrivas ut och skickas fram och tillbaka mellan kund och leverantör sköts allt, helt digitalt, via ChamberSigns plattform CSign. Samma sak, men 100 % pappersfritt. Det innebär att du sparar tid, pengar och resurser, och dessutom gör du en insats för miljön då inte ett enda träd går åt till onödiga utskrifter.

Grön signatur@6x.png

Mer än bara digitala signaturer
Det många tänker på i första hand när det gäller digital avtalshantering är digitala signaturer. I CSigns fall är digitala signaturer något som utförs med en e-legitimation eller motsvarande, och de är alltid juridiskt hållbara. Läs mer om våra juridiskt hållbara signaturer. Signaturen är en stor del i det hela, men för att digitalisera hela hanteringen av avtal krävs mer.

Automatisk kontroll av firmatecknare

Automatisk kontroll av firmatecknare
CSign erbjuder en unik tjänst i automatisk kontroll av firmatecknare. I vår tjänst ingår detta som en naturlig del i den digitala avtalsprocessen. När en person ska skriva på eller har skrivit på ett avtal i företagets namn kontrolleras att personen är firmatecknare och har rätt att ensam eller i grupp teckna firman. Har rätten delegerats genom fullmakt hanteras även detta digitalt och automatiskt. Kontroll av firmatecknare är en avgörande del för att ha en juridiskt hållbar avtalshantering.

Automatiska kreditupplysningar

Kreditupplysningar och andra slagningar
CSign kan automatiskt göra slagningar i sanktionslistor och PEP-listor samt ta kreditupplysningar på den person som ni är på väg att ingå avtal med. Ni väljer vilka register personer ska kontrolleras mot och vi lägger till det i ert flöde för avtalsprocessen.

Justering av information

Justering av information
Hantering av ändringar i avtalet är en annan viktig del i avtalsprocessen. Juridiskt är det av yttersta vikt, då ett dokument som har justerats efter att det signerats inte längre kan anses vara ett giltigt avtal. Avtal anses endast vara signerade om de är oförändrade från det att signering skedde. Så fort en ändring görs i ett avtal är signaturen i CSign inte längre giltig. 

CSign erbjuder också möjligheten att skicka tillbaka ofullständiga avtal eller ansökningar. Det betyder att när ett avtal eller en ansökan kommer in till kundtjänst och administratören ser att något saknas eller är fel ifyllt kan denne lätt skicka tillbaka dokumentet till kunden. Allt går genom CSigns tjänst Mina sidor, utan att kunden ser något annat än ert gränssnitt. Kunden ändrar eller lägger till information och får sedan signera dokumentet igen, innan personen kan skicka in det på nytt.

Intern process efter avslutad avtalsprocess

Vad händer med ett signerat avtal?
I CSigns digitala avtalsprocess har vi även tänkt på vad som händer efter ett avtal är signerat och klart. Det betyder att ni väljer vad ett signerat avtal ska generera för aktivitet och vi ser till att processen sätts igång. Ni styr dokumentets fortsatta väg. Ska till exempel företagets jurist godkänna avtalet kan det automatiskt skickas till personen, ska det sätta igång en leveransprocess ser vi till att ordna det, och självklart även att det lagras på rätt ställe i er databas. Vilket önskemål ni än har så sköts det digitalt. Med CSign behöver ni inte skriva ut papper i något skede av processen.

Effektivisera avtalshanteringen, minimera administrationen och öka lönsamheten.

Administrationen kan minimeras och resurserna kan fördelas på ett effektivare och mer lönsamt sätt. Låter det lockande, men som ett stort och jobbigt ingrepp i avtalshanteringen? Det är det inte! Låt oss berätta mer och visa hur lätt det är att implementera en digital avtalshantering.