Digitala signaturer på norska

 
BankID Norge, digitala signaturer på norska

Nu har du möjlighet att signera avtal på norska. Norska e-legitimationstjänsten BankID är en av identitetstjänsterna som är integrerat i plattformen CSign.

CSign, som i grunden är en identitetsväxel som ger tillgång till flera olika digitala identifieringsmetoder, knyter ständigt nya identitetstjänster till sig. Senast i raden är norska BankID som når nära på 70 % av befolkningen i Norge med sina 3,7 miljoner kunder.  Det betyder att du kan låta kunder som använder den norska e-legitimationstjänsten signera dokument, med samma säkerhet som svenska BankID.

BankID i Norge används inom många områden, bland annat bank och finans, onlineköp, fastighetsaffärer och myndighetskommunikation. Det är med andra ord inte så stor skillnad jämfört med svenska BankID. Men för att kunna använda tjänsten krävs en hel del administration, vilket företag som är kunder till CSign slipper. Genom att använda CSigns plattform för digitala identitetstjänster får ni tillgång till de identitetsmetoder just ni behöver för er verksamhet. Utan krångel och administration över landsgränser. CSign är navet för identiteter världen över.