Kontroll av firmatecknare via API

 

ChamberSign lanserar ett API för kontroll av firmatecknare, vilket innebär att ni digitalt och automatiskt kan kontrollera att en person är behörig att teckna firman. Automatisk kontroll av firmatecknare är även en tjänst som finns tillgänglig i ChamberSigns helhetskoncept Digitala avtalsprocesser.

Vem har rätt att företräda en organisation? I en avtalsprocess är det avgörande att veta att motparten är behörig firmatecknare. Automatisk kontroll av firmatecknare är en del i ChamberSigns lösning för digitala avtalsprocesser med juridiskt hållbara digitala signaturer, men det är också möjligt att integrera tjänsten i ett tredjepartssystem. Genom API:et får ni tillgång till tjänsten och kan kontrollera firmatecknare digitalt och automatiskt innan ni ingår ett avtal, via ert nuvarande system.

ChamberSigns tjänst bygger på information från Bolagsverket och hanterar både ensamma firmatecknare och eventuella grupper av firmatecknare. Med ChamberSigns tjänster för digital avtalshantering kan era avtal bli 100 % pappersfria.